حسگر هوشمند چیست؟

حسگر هوشمند چیست؟
حسگر هوشمند (سنسور هوشمند / Smart Sensor) دستگاهی است که می‌تواند داده‌های محیطی، فیزیکی، شیمیایی، نور و انرژی را دریافت کند و با بهره‌گیری از سفت‌افزار و نرم‌افزار و منابع محاسباتی سخت‌افزاری داخلی یا حتی خارجی بصورت ابری، این اطلاعات را نگهداری، پردازش و تصمیم‌گیری کند. حسگرهای هوشمند با کاربردهای بسیار گسترده در بخش‌های علوم و تحقیقاتی، خانگی، اداری، صنعتی، کشاورزی و دامداری و ... می‌توانند با دریافت و نگهداری و پردازش داده‌های واقعی، نقش بسیار مهمی در حوزه بهداشت و سلامت، انرژی و بهره‌وری، امنیت، دوستی با طبیعت داشته باشند. خرید آنلاین محصولات هوشمندسازی دسته‌بندیوبلاگکلید‌واژهحسگر هوشمندسنسور هوشمندداده‌های محیطیفیزیکیشیمیایینور و انرژیعلوم و تحقیقاتیخانگیاداریصنعتیکشاورزی و دامداریدریافتنگهداریپردازش داده
هر روزتان نوروزهر روزتان نوروزبامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار
اُیُواُیُوراهکار جامع ابری هوشمندسازی خانگی، اداری، صنعتی، کشاورزی و دامپروری بر اساس نیاز اُیُو